Ερευνητές  

 

Ερευνητική Ομάδα 1:

Τίτλος: «Σήψη και Πνευμονικές Παθήσεις»

Υπεύθυνοι: Αναστασία Κοτανίδου - Στέλιος Ορφανός - Ιωάννα Δημοπούλου

 

Συνεργάτες:

<


Ερευνητική Ομάδα 2:

Τίτλος: «Μελέτη Νοσημάτων του Υπεζωκότα»

ΥπεύθυνοςΙωάννης Καλομενίδης

 

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 3:

Τίτλος: «Παθοβιολογία Νεφρικής Ανεπάρκειας από Ανοσολογικά Αίτια»

Υπεύθυνος: Ηλίας Λιανός

 ΣυνεργάτηςΜαρία Δέτσικα

 


Ερευνητική Ομάδα 4:

Τίτλος: «Μελέτη, πρόληψη και θεραπεία παθοφυσιολογικής αγγειογένεσης και φλεγμονής με προσεγγίσεις συστημικής βιολογίας»

Υπεύθυνος: Ελένη Λουτράρη

Συνεργάτες:

 

Ερευνητική Ομάδα 5: 

Τίτλος: «Κυτταρική Σηματοδότηση και Φαρμακολογία»

Υπεύθυνος: Ανδρέας Παπαπετρόπουλος

Συνεργάτης:

 


Ερευνητική Ομάδα 6:

Τίτλος: «Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος»

Υπεύθυνος: Παρασκευή Κατσαούνου

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 7:

Τίτλος: «Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»

Υπεύθυνος: Ελένη Λουτράρη

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 8:

Τίτλος: «Ομάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης»

ΥπεύθυνοςΙωάννης Βογιατζής

Συνεργάτες:


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ερευνητική Ομάδα 10: «Ομάδα μελέτης αναπνευστικής ανοσολογίας και ανοσολογικής ανοχής»