Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ από το 1993 μέχρι σήμερα

Η δράση του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ περιλαμβάνει την ενίσχυση εν μέρει ή εν όλω των παρακάτω δραστηριοτήτων:

  • Κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία ερευνητικών και κλινικών εργαστηρίων
  • Ερευνητικά προγράμματα
  • Ενίσχυση μεταπτυχιακών επιχορηγήσεων
  • Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων