Το έργο

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας (ΓΠ Λιβανός και Μ Σίμου Ερευνητικά Εργαστήρια 2ου και 5ου ορόφου της οδού Πλουτάρχου 3), και η Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων του νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός», αποτελούν υποδομές της Κλινικής και εξυπηρετούν την έρευνα στην Εντατική Θεραπεία και την Πνευμονολογία (Εσωτερικός Κανονισμός Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΦΕΚ 1262/17-8-2004, τεύχος 2· Συνεργασία του Νοσοκ. Ευαγγελισμός με το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ, ΦΕΚ 2015/30-9-2008, τεύχος 2). 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

Αλίκη Βασιλείου

Ιωάννα Δημοπούλου