Σύνδεσμοι


Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός»

http://www.evaggelismos-hosp.gr

 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

http://www.eom.gr/

 

Εθνικός Σύνδεσμός Νοσηλευτών Ελλάδος

http://www.esne.gr/

 

ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική

http://www.icu.uoa.gr/

 

PROactive project

http://www.proactivecopd.com/

 

ΔΕΝ ΚΑΠΝΙΖΩ, ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

http://www.denkapnizo.org