Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ

Ευθύνη δημιουργίας στις νέες προκλήσεις της Ιατρικής επιστήμης

Μέσα σε ένα πλαίσιο αναγκών και προκλήσεων ιδρύθηκε το 1993 το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ. Το Ίδρυμα υιοθέτησε αυτή την ονομασία γιατί ο θώρακας είναι το κέντρο της ζωής, αφού θωρακίζει στην ασφάλεια του κλωβού του τα πολύτιμα όργανα, τον Πνεύμονα και την Καρδιά που τροφοδοτούν με το οξυγόνο της ζωής ολόκληρο τον οργανισμό. Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ επιδιώκει να «θωρακίσει» με τις αρχές της αξιοκρατίας και αριστείας το τρίπτυχο της Εντατικής θεραπείας, δηλαδή την υποδομή, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ στηρίχτηκε και στηρίζεται στη γενναιόδωρη και συγκινητική συνεισφορά ατόμων που συμμερίζονται την άποψη, ότι η επίτευξη του Αρίστου είναι Ευθύνη όλων μας.

Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη μιας καινοτόμου σύγχρονης Ιατρικής ανάγκης: την Εντατική θεραπεία και την Πρόληψη των Νοσημάτων που οδηγούν σ' αυτήν και κυρίως των νοσημάτων του θώρακος.

Τη φιλοσοφία του Ιδρύματος καθορίζουν οι ίδιοι οι κανόνες της Δημιουργίας που απαιτούν να:

Βλέπεις την πραγματικότητα

Προβλέπεις την πορεία των νέων ιδεών

Ενεργείς εφαρμόζοντας σωστό σχέδιο ανάπτυξης

Στις δεκαετίες '50 - '70 είδαμε να αρχίζει μία νέα περίοδος ιατρικής επανάστασης: Η μάχη για τον βαριά άρρωστο με τη συνδρομή της υψηλής τεχνολογίας.

Η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα προέβλεψε ριζική αλλαγή της Ενδονοσοκομειακής Ιατρικής Πρακτικής.

Οι ενέργειες για την ανάπτυξη της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής οδήγησαν στη νέα πραγματικότητα: τη μείωση των συμβατικών κλινών στα Νοσοκομεία και την ανάπτυξη χώρων αυξημένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

Το Όραμα του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ:

Να τολμά να βλέπει, να προβλέπει, να ενεργεί, πέρα από τον μόχθο και την αβεβαιότητα που αυτό συνεπάγεται, ώστε να υπηρετεί αυτό στο οποίο είναι ταγμένο, την Αρίστη Κλινική Φροντίδα των ασθενών μέσω:

Άριστης Υποδομής

Άριστης Εκπαίδευσης

Άριστης Έρευνας

Το Έμβλημά του: «Αντίσταση Ποιότητας»

Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, όσο ελλιπείς και να είναι οι υλικοί και οι ανθρώπινοι πόροι, όσο σοβαρή και να είναι η αρρώστια, πάντα οι ελεύθεροι και οι δημιουργοί μπορούν να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν τον χώρο ευθύνης τους, προβάλλοντας αντίσταση με την ποιότητα της εργασίας τους.