Ερευνητικές Ομάδες  


Ερευνητική Ομάδα 1:

Τίτλος: «Σήψη και Πνευμονικές Παθήσεις»

Υπεύθυνοι: Αναστασία ΚοτανίδουΣτέλιος Ορφανός - Ιωάννα Δημοπούλου

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 2:

Τίτλος: «Ομάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Βογιατζής

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 3:

Τίτλος: «Παθοβιολογία Νεφρικής Ανεπάρκειας από Ανοσολογικά Αίτια»

Υπεύθυνος: Ηλίας Λιανός

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 4: 

Τίτλος: «Κυτταρική Σηματοδότηση και Φαρμακολογία»

Υπεύθυνος: Ανδρέας Παπαπετρόπουλος

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 5:

Τίτλος: «Μελέτη Βιοδραστικών Φυσικών Ενώσεων με Φαρμακολογικό Ενδιαφέρον σε Παθοφυσιολογικές Καταστάσεις που Συνδέονται με Αγγειογένεση και Φλεγμονή»

Υπεύθυνη: Ελένη Λουτράρη

Συνεργάτης:

Την ομάδα πλαισιώνουν προπτυχιακοί φοιτητές, στο πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών.

 


Ερευνητική Ομάδα 6:

Τίτλος: «Μελέτη Νοσημάτων του Υπεζωκότα»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλομενίδης

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 7:

Τίτλος: «Η Επίδραση της Εργώδους Αναπνοής στο Αναπνευστικό Σύστημα»

Υπεύθυνος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 8:

Τίτλος: «Πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων που σχετίζονται με τα καπνικά προϊόντα/ Μεγαλώνω με υγεία»

Υπεύθυνη: Παρασκευή Κατσαούνου

Συνεργάτες:
Ερευνητική Ομάδα 9:

Τίτλος: «Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλομενίδης

Συνεργάτες:

 


Ερευνητική Ομάδα 10:

Τίτλος: «Ομάδα μελέτης αναπνευστικής ανοσολογίας και ανοσολογικής ανοχής»

ΥπεύθυνηΜαρία Τσουμακίδου

Συνεργάτες: