To 'Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ προκηρύσσει έπαθλο για τη μελέτη "Ο ρόλος της γκρελίνης στη σήψη"

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ 

Στόχος είναι να μελετηθεί η γκρελίνη, μια ορμόνη με αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική δράση, σε διαφορετικά στάδια της σηπτικής διαδικασίας των ασθενών, καθώς επίσης και σε ένα πειραματικό μοντέλο σήψης.

'Όσον αφορά τη μεθοδολογία, όλοι οι ασθενείς που εισέρχονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ελέγχονται σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στη μελέτη. Τα κλινικά δεδομένα των ασθενών καταγράφονται και γίνεται λήψη δειγμάτων αίματος κατά την εισαγωγή στη Μονάδα και κατά την ανάπτυξη σήψης. Στα δείγματα αυτά πραγματοποιούνται μετρήσεις των δύο διαφορετικών μορφών της γκρελίνης, της ορμόνης λεπτίνης αλλά και διαφόρων κυταροκινών, όπως ο TNF-α και οι ιντερλευκίνες. 

Στο πειραματικό μοντέλο, γίνεται ενδοπεριτοναική χορήγηση λιποπολυσακχαρίτη σε ποντικούς και απομονώνονται ιστοί και αίμα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από την έγχυση προκειμένου να μετρηθούν τα παραπάνω μόρια.   

Το χρηματικό βραβείο που συνοδεύει το έπαθλο απλώς συμβολίζει την αναγνώριση της προσπάθειας του βραβευμένου και θα συμπληρώνει την τιμητική διάκριση που θα απονεμηθεί.

  


 

Προκηρύσεται βραβείο για την προσφορά κλινικού ,ερευνητικού ,εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στον Ελληνικό πληθυσμό .

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ 

Ειδικότερα το έργο  θα πρέπει να σχετίζεται με:

  • -  την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος σε  ομάδες καπνιστών του γενικού πληθυσμού και ειδικές ομάδες καπνιστών ασθενών  με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
  • -  την έρευνα των μεθόδων διακοπής καπνίσματος και τη μελέτη της επίδρασης του καπνίσματος στη παθογένεια αναπνευστικών νοσημάτων  
  • - την εκπαίδευση λειτουργών υγείας (ιατρούς , φοιτητές , νοσηλευτές , κοινωνικούς λειτουργούς , ψυχολόγους κλπ ) για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος
  • την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το κάπνισμα, τη πρόληψη και τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και προσεγγίσεων
  • την ενημέρωση και εφαρμογή  των διεθνών  πολιτικών ελέγχου της χρήσης του καπνού και πρόληψης του καπνίσματος

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ιατρός Πνευμονολόγος και να έχει σχετική ενασχόληση και εμπειρία πλέον των 15 ετών με διεθνή συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες ασχολούμενος με τα σχετικά θέματα.

  


 

Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης»

Προκηρύσσει έπαθλο για την μελέτη του αναπνευστικού κέντρου και της αλληλεπίδρασής του με τον θώρακα.

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

Το έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο για την ηθική και υλική αμοιβή καθώς και την αναγνώριση, την επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, των επιδόσεων και των  αρετών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των οργάνων της θωρακικής περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες με αποδεδειγμένο έργο κατά την τελευταία 2ετία στο προκυρηχθέν  γνωστικό πεδίο καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα

Το χρηματικό βραβείο που συνοδεύει το έπαθλο απλώς συμβολίζει την αναγνώριση της προσπάθειας του-των βραβευόμενου/ων και θα συμπληρώνει την τιμητική διάκριση που του(ς) απονέμεται.