Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης»

Προκηρύσσει έπαθλο για την μελέτη του αναπνευστικού κέντρου και της αλληλεπίδρασής του με τον θώρακα.

Το έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο για την ηθική και υλική αμοιβή καθώς και την αναγνώριση, την επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, των επιδόσεων και των  αρετών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των οργάνων της θωρακικής περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες με αποδεδειγμένο έργο κατά την τελευταία 2ετία στο προκυρηχθέν  γνωστικό πεδίο καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα

Το χρηματικό βραβείο που συνοδεύει το έπαθλο απλώς συμβολίζει την αναγνώριση της προσπάθειας του-των βραβευόμενου/ων και θα συμπληρώνει την τιμητική διάκριση που του(ς) απονέμεται.