Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ως Κέντρα Αριστείας

 Το έργο διάσωσης της ζωής στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι εξαιρετικά δύσκολο.  Οι γιατροί, ισορροπώντας στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου, πρέπει να παρέμβουν με ταχύτητα, αποφασιστικότητα και γνώση σε ένα μεγαλειώδους πολυπλοκότητας και θαυμαστής ακρίβειας σύστημα, τον ανθρώπινο οργανισμό.  Με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας παρακολουθούν, συντηρούν ή υποκαθιστούν τη λειτουργία οργάνων ζωτικής σημασίας.  Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποτελούν Κέντρα Αριστείας.

Μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δεν υπάρχουν περιθώρια άγνοιας, ολιγωρίας, ελλιπούς στελέχωσης, ατελούς εξοπλισμού και μη ολοκληρωτικής αφοσίωσης στη φιλοσοφία της εντατικοποίησης.  Σε αντίθετη περίπτωση, δεν είναι μόνο σα να μην υπάρχουν, αλλά επιπλέον αποτελούν και πολυδάπανη συμφορά, με σπατάλη πολύτιμων πόρων, χωρίς αποτέλεσμα.

Η επιδίωξη του Αρίστου, ως του μόνου δυνατού τρόπου λειρουργίας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, διαμορφώνει στάσεις ζωής πολύτιμες για την κατάταξη της χώρας μας εκεί που πάντα ανήκε.  Στους Αρίστους.

Η κατάκτηση της Αριστείας θέλει προσπάθεια, θυσίες και στράτευση όλων μας.

Η μακραίωνη ιστορία της γενναιοδωρίας των ταγών του Έθνους, μας έχει διδάξει ότι οι πολίτες οφείλουν να σταθούν αρωγοί του κράτους στα Εθνικά θέματα.

 

«Οι γιατροί της Εντατικής πρέπει να ξέρουν πολλά για όλα.

Οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων γνωρίζουν πολλά για λίγα»

Κ. Γαρδίκας