ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Το πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης επί της εντατικής θεραπείας εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για την πανδημία COVID-19 του ΙΣΝ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ, υπό την εποπτεία του Ο.ΔΙ.Π.Υ., σε συνέχεια του Μνημόνιου Συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, το οποίο υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2021.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από τις απαιτήσεις της βασικής καθώς και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης ιατρών και νοσηλευτών, τόσο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας όσο και των συναφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, περιλαμβάνοντας τα εξής:

Σεμινάρια BASIC, ιατρών και νοσηλευτών (Basic Assessment & Support in Intensive Care)

 

- Σεμινάρια ILS, ιατρών και νοσηλευτών (Immediate Life Support)

 

- Σεμινάρια εκπαιδευτών BASIC

 

- Σεμινάρια εκπαιδευτών ILS

 

- Συμμετοχή εξειδικευμένων και ειδικευόμενων εντατικολόγων ιατρών σε πιστοποιημένα σεμινάρια της ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) για εξειδικευμένα θέματα εντατικής ιατρικής

 

Η προμήθεια του εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων έχει ολοκληρωθεί, και παρακάτω θα βρείτε την λίστα με τα επιβεβαιωμένα σεμινάρια για το έτος 2024:

 

12 Ιανουαρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

13 Ιανουαρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

2-3 Φεβρουαρίου 2024

BASIC (2 ημέρες)

21 Φεβρουαρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

23 Φεβρουαρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

1 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

2 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

3 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

6 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

12 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

13 Μαρτίου 2024

ILS (1 ημέρα)

9 Απριλίου 2024

ILS (1 ημέρα)

12-13 Απριλίου 2024

Generic Instructor Course ILS

16 Απριλίου 2024

ILS (1 ημέρα)

24 Απριλίου 2024

ILS (1 ημέρα)

30 Απριλίου 2024

ILS (1 ημέρα)

13 Μαΐου 2024

ILS (1 ημέρα)

14 Μαΐου 2024

ILS (1 ημέρα)

17-18 Μαΐου 2024

BASIC (2 ημέρες)

12 Ιουνίου 2024

ILS (1 ημέρα)

14-15-16 Ιουνίου 2024

Basic Instructors & Providers Course

18 Ιουνίου 2024

ILS (1 ημέρα)

26 Ιουνίου 2024

ILS (1 ημέρα)

6-7 Σεπτεμβρίου 2024

BASIC (2 ημέρες)

4 Οκτωβρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

15-16-17 Νοεμβρίου 2024

Basic Instructors & Providers Course

29 Νοεμβρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

30 Νοεμβρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

13 Δεκεμβρίου 2024

ILS (1 ημέρα)

 

Σχετική νομοθεσία:

• Ελληνικός Νόμος αριθ. 4568/2018, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

• Ελληνικός Νόμος αριθ. 4702/2020