Επιτροπή Φίλων

Η Επιτροπή Φίλων για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος

Λίλα Λαλαούνη

Αλίκη Περωτή

Φωτεινή Λιβανού

Μαργαρίτα Σαμούρκα

Μαρία-Ρίτα Κάμπα

Λένα Μπιλίρη

Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου

Λίμπυ Ηλιοπούλου