ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ύψους €2.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με αντικείμενο «Νευροεντατικολογία» και συγκεκριμένα στο «NEUROINTENSIVE CARE: Update 2024 - 7th edition» καθώς και τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ύψους €4.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στη μέθοδο της Εξωσωματικής Υποστήριξης της Οξυγόνωσης και της Κυκλοφορίας.

 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

 

 

 

 


 

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας ύψους €25.000 για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με αντικείμενο «Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός» για ιατρό που εργάζεται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» και δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στην εξωσωματική οξυγόνωση για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός».

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

 

  

 


 

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για διδακτορική διατριβή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη του ρόλου των υποδοχέων κορτικοστεροειδών και των νεότερων βιοδεικτών στην πορεία, πρόγνωση και έκβαση ασθενών με πρωτογενή νευρολογική βλάβη», ύψους €12.000.


Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.  


 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α’ 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό για 4 νοσηλευτές και 1 γιατρό που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στο γνωστικό αντικείμενο: «Health coaching για επαγγελματίες υγείας».


Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.  


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», που εντάσσεται στη Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Πρωτοβουλία για την Υγεία, έχοντας υπόψη το Ν 4702/20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ-Έργο Χ, προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο International Diploma in ECMO & Short-Term Respiratory/Circulatory Support (ECMO DIPLOMA (paris-ecostcs.com)και πέντε (5) υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο Paris ECMO Simulation Course (ECMO SIMULATION COURSE (paris-ecostcs.com)ύψους €2.000 έκαστη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.


  


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

  

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», που εντάσσεται στη Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Πρωτοβουλία για την Υγεία, έχοντας υπόψη το Ν 4702/20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ-Έργο Χ, προκηρύσσει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών ύψους έως €450 έκαστη για μετεκπαίδευση στο Advanced Master Course (integration and simulation) in ECLS/ECMO που θα λάβει χώρα διαδικτυακά 4-5 Ιουλίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδώ.


  


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει  τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στην εξωσωματική οξυγόνωση για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» .

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.


 

 


  

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στο γνωστικό αντικείμενο: «Health coaching για επαγγελματίες υγείας».


Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.


 

 


  

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας ύψους €25.000 για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με αντικείμενο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» και μιας (1) υποτροφίας ύψους €4.000 για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό με γνωστικό αντικείμενο «πρώτες βοήθειες και κλινική επείγουσα θεραπευτική» για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός».


Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.


 

 


  

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για διδακτορική διατριβή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη μοριακών μηχανισμών βλάβης και ενδοθηλιακών βιοδεικτών στην Εντατική Θεραπεία», ύψους €12.000. 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

 

 

 


  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

 

Ζητείται Νευρολόγος για μεταδιδακτορική έρευνα στο long covid, με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στο ερευνητικό  έργο του ιατρείου αναφοράς long covid της Μονάδας Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ Ευαγγελισμός για 18 μήνες. 

Προθεσμία Υποβολής έως 28 ιουνίου 2022.

Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια και υπεύθυνη του ιατρείου κα. Παρασκευή Κατσαούνου paraskevikatsaounou@gmail.com

 

 


  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α’ 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 1 υποτροφία εσωτερικού
 • Μετεκπαίδευση στην εξωσωματική οξυγόνωση: 2 υποτροφίες εξωτερικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

  

 

 


  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α’ 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας ύψους €25.000 για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με αντικείμενο «Λειτουργία του Simulation center» και μιας (1) υποτροφίας ύψους €4.000 για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό με γνωστικό αντικείμενο «αιμοδυναμική εκτίμηση και παρακολούθηση των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός».

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα χορηγηθούν:

      Η υποτροφία εσωτερικού θα χορηγηθεί άπαξ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία επιλογής, ενώ η υποτροφία εξωτερικού θα χορηγηθεί σε 2 δόσεις των €12.500 έκαστη.  Η δεύτερη δόση θα κατατίθεται κατόπιν αποστολής μιας έκθεσης προόδου του υποτρόφου προς το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ, η οποία έκθεση θα αξιολογείται από την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος (ή αλλιώς επιτροπή αξιολόγησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευση για την οποία θα λάβουν την υποτροφία μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται ως η διάρκεια της μετεκπαίδευσης από τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή. Σε περίπτωση διακοπής της μετεκπαίδευσης για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει τα χρήματα να επιστρέφονται στο ακέραιο από τον Υπότροφο στο Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι οι ακόλουθες:

      Ο υποψήφιος να είναι ιατρός που κατέχει μόνιμη ή με σύμβαση θέση στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

      Ο υποψήφιος να έχει γίνει αποδεκτός ή να έχει αιτηθεί την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος μετεκπαίδευσης (π.χ. σεμινάριο/ πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών κτλ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.

      Ο υποψήφιος να μην λαμβάνει υποτροφία για την ίδια μετεκπαίδευση από άλλο φορέα

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους. Δεν εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν τηρούν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) pechatz@med.uoa.gr έως και τις 18/03/2022 ημέρα (ώρα 12:00 π.μ.), αναγράφοντας στο θέμα τον εξής Τίτλο: Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας για εργαζόμενο ιατρό του Ευαγγελισμού.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Το Ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για περιπτώσεις αιτήσεων που παρελήφθησαν σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω προθεσμίας για λόγους δυσλειτουργίας του δικτύου δεδομένων ή λάθους των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν  email στο pechatz@med.uoa.gr, αναγράφοντας πάντα στο θέμα τον τίτλο που αναφέρεται παραπάνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Αίτηση υποτροφίας βάσει προτύπου (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπως:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Διδακτορικό δίπλωμα
  • Δημοσιευμένα άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
  • Ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Συμμετοχή σε συνέδρια
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Κλινικό έργο
  • Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναγράφονται στο βιογραφικό (απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα επαρκούν, ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι: (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη δήλωση)
   • έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
   • όλα τα αναφερόμενα στην αίτησή του στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας,
   • δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία
   • Αποδεικτικό εγγραφής ή αποδοχής για παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος (εάν υπάρχει).
   • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

 

Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής:

 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες.
 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια:

Α) Έλεγχος Αιτήσεων: Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, κατόπιν ελέγχου από το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος Θώραξ, προχωρούν σε πλήρη αξιολόγηση.

Β) Αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης: Το Ίδρυμα Θώραξ σε συνεργασία με το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θα συστήσουν επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα αξιολογήσει τους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί.

Γ) Συνεντεύξεις με υποψηφίους: Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η επιστημονική επιτροπή δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δ) Τελική επιλογή: Η επιστημονική επιτροπή αφού έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων λαμβάνει την τελική απόφαση για τη χορήγηση των υποτροφιών βάσει της συνολικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου. Οι αποφάσεις της επιστημονικής επιτροπής δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που συνεκτιμώνται κατ’ ελάχιστον είναι τα ακόλουθα:

 • Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας
 • Βαθμός πτυχίου
 • Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχουν)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Έτη προϋπηρεσίας και πόσα από αυτά στην εντατική θεραπεία (αν υπάρχει)
 • Επιστημονικό και ερευνητικό έργο
 • Κύρος πανεπιστημίου και προγράμματος μετεκπαίδευσης

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Μέγιστη βαθμολογία

Βαθμός πτυχίου:

 • Από 5 έως 6,49 = 1 μόριο
 • Από 6,50 έως 7, 99 = 2 μόρια
 • Από 8,00 έως 10 = 3 μόρια

3

Άλλα πτυχία

 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

ü   Καλή/πολύ καλή: 1 μόριο και Άριστη: 2 μόρια

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1 μόριο
 • Διδακτορικό δίπλωμα: 2 μόρια

5

Έτη προϋπηρεσίας:

 • 1 μόριο για κάθε έτος προϋπηρεσίας (μέγιστο τα 5 έτη)

5

Επιστημονικό και ερευνητικό έργο

 

 • Παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων = 1 μόριο
 • Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή = 1 μόρια
 • Συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων = 1 μόριο για κάθε 5 δημοσιεύσεις με μέγιστο τα 5 μόρια

7

Κύρος πανεπιστημίου και προγράμματος μετεκπαίδευσης

 

5

Προσωπική συνέντευξη στη Επιτροπή Αξιολόγησης

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ εντός 3 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 


  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»


Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μετα-διδακτορική έρευνα με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία με εξειδίκευση στη μελέτη του ενδοθηλίου σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ΜΕΘ» ύψους €21.600 ετησίως για 2 έτη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

 


  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη τεσσάρων (4) υποτροφιών ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Νοσηλευτική διοίκηση: 2 υποτροφίες εσωτερικού
 • Μετεκπαίδευση νοσηλευτών στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: 2 υποτροφίες εσωτερικού
 • Μετεκπαίδευση στην εξωσωματική οξυγόνωση: 2 υποτροφίες εξωτερικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

  

 


  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


Γνωστοποιείται ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΘΩΡΑΞ θα χορηγήσει κατά την περίοδο 01-04-2020  με 31-12-2020 μία (1) μεταδιδακτορική υποτροφία στο πεδίο της ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

 

Ειδικότερα θα χορηγηθεί σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος μία (1) υποτροφία για έρευνα στην ημεδαπή.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για 9 μήνες, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.  Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 20,000.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Θώραξ. Το Ίδρυμα αποφασίζει για την χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 17 Μαρτίου 2020.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail στις 26 Μαρτίου 2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).

5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: pechatz@med.uoa.gr ή μέσα σε φάκελο στη διεύθυνση:

 Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ

Κέντρο Ερευνών Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος

Πλουτάρχου 3, 2ος όροφος

106 75 Αθήνα

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.

4. Τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης και το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος.

6. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διοικητή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία.

2. Να υποβάλει, έκθεση προόδου του πρώτου εξαμήνου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.

3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.

 

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται με email στο pechatz@med.uoa.gr

 

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


Προκήρυξη για υποτροφία για την Κλινική Μελέτη "Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς" σε τεχνολόγο ιατρικών μηχανημάτων

Ζητείται τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων για μέτρηση βασικού μεταβολισμού με κάννοπη, κλινική εμπειρία και γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com


  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Προκήρυξη για υποτροφία για την Κλινική Μελέτη "Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς" σε βιοστατικό

Ζητείται βιοστατιστικός για στατιστική ανάλυση και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


"Ζητείται Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, διατριβή σχετική με το κάπνισμα, τουλάχιστον 5ετή προυπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

  Ζητείται Διαχειριστής Κλινικών Μελετών, για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 

        5ετή προϋπηρεσία σε διαχείριση κλινικών μελετών ως Study Coordinator

        τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος

        Άριστη γνώση των ΙICH / GCP οδηγιών

        Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

        Οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των αναμενόμενων προδιαγραμμάτων, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

        Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com και στην γραμματέα του Ιδρύματος pechatz@med.uoa.gr