Εντατική Θεραπεία & Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ

Η παρουσία του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ στην ανέλιξη της Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα

 Κάθε ασθενής που η σοβαρότητα της κατάστασης του απαιτεί αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα ανήκει στον χώρο ευθύνης της Εντατικής Θεραπείας.

 

Ανάγκες

Εκτιμάται ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες της Εντατικής Θεραπείας (Μονάδες Νεογνών, Παίδων, Εμφραγμάτων, Εγκαυμάτων, Μεταμοσχεύσεων, Αναπνευστικές, Γενικές, Μετεγχειρητικής Ανάνηψης, Αυξημένης Φροντίδας, Ενδιάμεσης Νοσηλείας), θα πρέπει οι κλίνες των Μονάδων να ανέρχονται στο 50% των συμβατικών κλινών κάθε νοσοκομείου.  Σε ορισμένα νοσοκομεία, διεθνώς, το ποσοστό αυτό φθάνει ήδη το 20%-30%.  Στην Ελλάδα το ποσοστό των κλινών Εντατικής Θεραπείας κυμαίνεται από 0%-7%.

 

Πορεία Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της Εντατικής Θεραπείας είναι ένα γιγαντιαίο έργο που στον δρόμο προς την ολοκλήρωσή του αντιμετωπίζει δύο κρίσιμα ζητήματα:

- Το τεράστιο κόστος της υποδομής και λειτουργίας των Μονάδων

- Τη δημιουργία ικανού ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που αναγνωρίζει ότι «η τέχνη είναι μακρά» και το «αιέν αριστεύειν» αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιταγή.

 

Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγκών και προκλήσεων, ιδρύθηκε το 1993 τι ‘Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ.  Το ‘Ιδρυμα υιοθέτησε αυτή την ονομασία γιατί ο θώρακας είναι το κέντρο της ζωής, αφού θωρακίζει στην ασφάλεια του κλωβού του τα πολύτιμα όργανα, τον πνεύμονα και την καρδιά, που τροφοδοτούν με το οξυγόνο της ζωής ολόκληρο τον οργανισμό.  Το ‘Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ επιδιώκει να «θωρακίσει» με τις αρχές της αξιοκρατίας και αριστείας το τρίπτυχο της Εντατικής Θεραπείας, δηλαδή την υποδομή, την εκπαίδευση και την έρευνα.

 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ‘Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ στηρίχθηκε και στηρίζεται στη γενναιόδωρη και συγκινητική συνεισφορά ατόμων που συμμερίζονται την άποψη ότι, η επίτευξη του Αρίστου είναι Ευθύνη όλων μας.