Πολυμέσα

Εγκαίνια νέας ΜΕΘ νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός"

Υποδοχή του Ακαδημαϊκού κ. Χαράλαμπου Ρούσσου στην Ακαδημία Αθηνών