Το 'Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ στην υπηρεσία της ζωής

O Σκοπός του:

Να στηρίξει την ανάπτυξη της Εντατικής Θεραπείας, κεντρικού πυλώνα της Ενδονοσοκομειακής Ιατρικής και να συμβάλλει στην πρόληψη των νοσημάτων που οδηγούν σ’αυτήν.

 

Οι Στόχοι του:

  1. Σχεδιασμός: συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης της Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα και διεθνώς
  2. Υποδομή: πρωταρχική προϋπόθεση, η ύψιστη ποιότητα και επάρκεια
  3. Ερευνα: το μέσο κατάκτησης γνώσης που θα ανοίξει νέα σύνορα
  4. Εκπαίδευση: βασικός όρος για τη δημιουργία επιστημόνων υψηλών επιδόσεων και τη διάδοση κεκτημένης γνώσης
  5. Πρόληψη και αγωγή υγείας: κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση, προγράμματα αποκατάστασης ασθενών