ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8

Τίτλος: «Ομάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Βογιατζής

Συνεργάτες:

 

ARTICLES (links)

 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12166558 

 

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11882932

 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dynamic+hyperinflation+and+tolerance+to+interval+exercise+in+patients+with+advanced+COPD

 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterns+of+dynamic+hyperinflation+during+exercise+and+recovery+in+patients+with+severe+chronic+obstructive+pulmonary+disease

 

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Respiratory+kinematics+by+optoelectronic+plethysmography+during+exercise+in+men+and+women

 

6. ontariosailing.ca [PDF]

 

7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16449866

 

8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16439429

 

9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17446812

 

10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+rehabilitative+exercise+on+peripheral+muscle+TNFa%2CIL-6%2C+IGF-I+and+MyoD+expression+in+patients+with+COPD

 

11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxygen+kinetics+and+debt+during+recovery+from+expiratory+flow-limited+exercise+in+healthy+humans

 

12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+rehabilitation+on+chest+wall+volume+regulation+during+exercise+in+COPD.

 

13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anaerobic+capacity%2C+isometric+endurance%2C+and+Laser+sailing+performance

 

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17317748

 

 

15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chest+wall+volume+regulation+during+exercise+in+copd+patients+with+gold+stage+ii+to+iv

 

16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Quadriceps+Oxygenation+during+Isometric+Exercise+in+Sailing

 

17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Resistance+exercise-induced+increase+in+muscle+mass+correlates+with+p70S6+kinase+phosphorylation+in+human+subjects

 

18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18218914

 

19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339692

 

20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contribution+of+respiratory+muscle+blood+flow+to+exercise-induced+diaphragmatic+fatigue+in+trained+cyclists

 

21. benthamscience.com [PDF]

 

22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Physiological+demands+of+different+sailing+techniques+of+the+new+Olympic+windsurfing+class

 

23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18678628

 

24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+interval-load+versus+constant-load+training+on+the+BODE+index+in+COPD+patients.

 

25 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparative+analysis+of+phase+difference+estimation+methods+quantifying+asynchronies+between+compartmental+chest+wall+volume+signals

 

26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Intercostal+muscle+blood+flow+limitation+in+athletes+during+maximal+exercise

 

27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Exercise induced+skeletal+muscle+deoxygenation+in+O2-supplemented+COPD+patients

 

28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Physical+inactivity%3A+common+pathway+to+peripheral+muscle+weakness+in+chronic+respiratory+diseases%3F

 

29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+pulmonary+rehabilitation+on++muscle+remodelling+in+cachectic+patients+with+COPD

 

30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Near-infrared+spectroscopy+and+indocyanine+green+derived+blood+flow+index+for+non-invasive+measurement+of+muscle+perfusion+during+exercise

 

31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Expiratory+muscle+loading+increases+intercostal+muscle+blood+flow+during+leg+exercise+in+healthy+humans

 

32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20957074

 

33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intercostal+muscle+blood+flow+limitation+during+exercise+in+chronic+obstructive+pulmonary+disease

 

34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effects+of+helium+breathing+on+intercostal+and+quadriceps+muscle+blood+flow+during+exercise+in+copd+patients

 

35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+pulmonary+rehabilitation+on+peripheral+muscle+fiber+remodelling+in+COPD+patients+with+GOLD+stages+II+to+IV

 

36. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quadriceps+muscle+blood+flow+and+oxygen+availability+during+repetitive+bouts+of+isometric+exercise+in+simulated+sailing

 

37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737548

 

38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frontal+cerebral+cortex+blood+flow%2C+oxygen+delivery+and+oxygenation+during+normoxic+and+hypoxic+exercise+in+athletes

 

39. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-pneumologica/article.php?cod=R16Y2011N02A0111

  

40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723024

 

41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=on-+and+off+exercise+kinetics+of+cardiac+output+in+response+to+cycling+and+walking+in+copd+patients+with+gold+stages+i+to+iv

 

42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cerebral+cortex+oxygen+delivery+and+exercise+limitation+in+patients+with+COPD

 

43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+instruments+to+measure+physical+activity+may+be+questionable+due+to+a+lack+of+conceptual+frameworks%3A+a+systematic+review

 

44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+comprehensive+systematic+review+of+thedevelopment+process+of+104+patient-reported+outcomes+(PROs)+for+physical+activity+in+chronically+ill+and+elderly+people

 

45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+six+activity+monitors+in+Chronic+Obstructive+Pulmonary+Disease%3A+a+comparison+of+indirect+calorimetry

 

46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+activity+monitors+in+health+and+chronic+disease%3A+a+systematic+review

 

47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardiopulmonary+Rehabilitation+Enhances+Heart+Rate+Recovery+in+Patients+with+COPD

 

48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22941542

 

49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heliox+increases+quadriceps+muscle+oxygen+delivery+during+exercise+in+COPD+patients+with+and+without+dynamic+hyperinflation

 

50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23256723

 

51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23365738

 

52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620491

 

53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397303

 

Editorial articles published for manuscripts authored


1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Respiratory+rehabilitation%3A+improvement+of+short-+and+long-term+outcome.+Eur+Respir+J.+2002+Jul%3B+20(1)%3A4-5

 

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18239080

 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19602629

 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921136