ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2

Τίτλος: «Μελέτη Νοσημάτων του Υπεζωκότα»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλομενίδης

 

Συνεργάτες:

Σοφία Μαγκούτα, Βιολογος PhD

Απόστολος Παππάς, Ιατρός, Διδακτορικός φοιτητής

Ευγενία Συνολάκη, PhD

 

Ομάδα Μελέτης Νοσημάτων του Υπεζωκότα

Η ομάδα λειτουργεί από το 2003 και έχει πραγματοποιήσει μία σειρά μεταφραστικών προκλινικών μελετών καθώς και κλινικών μελετών παρατήρησης στο πεδίο αυτό. Οι ερευνητικές της προσπάθειες επικεντρώνονται στα κακοήθη νοσήματα του υπεζωκότα και ειδικά στην παθοφυσιολογία των υπεζωκοτικών κακοηθειών, τόσο των μεταστατικών όσο και του κακοήθους μεσοθηλιώματος. Έχουμε αναπτύξει μία σειρά από πρωτότυπα ζωικά μοντέλα υπεζωκοτικής κακοήθειας (από αδενοκαρκινώματα, μελάνωμα και μεσοθηλίωμα) που μας επέτρεψαν να μελετήσουμε τους μηχανισμούς συσσώρευσης του υπεζωκοτικού υγρού και να δοκιμάσουμε σε προκλινικό επίπεδο μία σειρά από δυνητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Επίσης, με την χρήση κλινικών δειγμάτων και ζωικών μοντέλων έχουμε μελετήσει την εμπλοκή μία σειράς μεσολαβητών στην προαγωγή της υπεζωκοτικής φλεγμονής.

Στα πλαίσια της προαγωγής της έρευνας στο πεδίο των υπεζωκοτικών νοσημάτων έχουμε συνεργαστεί με επιστήμονες από πανεπιστήμια του εξωτερικού (Vanderbilt, Ληψεία, Ljeida, Δυτική Αυστραλία) της χώρας (Θεσσαλίας, Πάτρας) καθώς και του IIBEAA.

 

Σημαντικότερες Πρωτότυπες Εργασίες

SF Magkouta, PC Vaitsi, AG Pappas, M Iliopoulou, CN Kosti, K Psarra, IT Kalomenidis. 1CSF1/CSF1R Axis Blockade Limits Mesothelioma and Enhances Efficiency of Anti-PDL1 Immunotherapy. Cancers (Basel). 2021 May 22;13(11):2546. doi: 10.3390/cancers13112546.


Magkouta SF, Pappas AG, Vaitsi PC, Agioutantis PC, Pateras IS, Moschos CA, Iliopoulou MP, Kosti CN, Loutrari HV, Gorgoulis VG, Kalomenidis IT. MTH1 favors mesothelioma progression and mediates paracrine rescue of bystander endothelium from oxidative damage. JCI Insight. 2020 18;5(12):e134885. doi:10.1172/jci.insight.134885.


Apostolos G. Pappas, Sophia Magkouta, Ioannis S. Pateras, Ioannis Skianis, Charalampos Moschos, Maria Eleni Vazakidou, Katherina Psarra, Vassilis G. Gorgoulis & Ioannis Kalomenidis (2019) Versican modulates tumor-associated macrophage properties to stimulate mesothelioma growth, OncoImmunology, 8:2, DOI: 10.1080/2162402X.2018.1537427


Magkouta S, Kollintza A, Moschos C, Spella M, Skianis I, Pappas A, Vazakidou ME, Stathopoulos G, Kalomenidis I. Role of angiopoietins in mesothelioma progression. Cytokine. 2018 pii: S1043-4666(18)30341-7. doi: 10.1016/j.cyto.2018.08.006.


Magkouta S, Pappas A, Pateras IS, Kollintza A, Moschos C, Vazakidou ME, Karavana V, Gorgoulis VG, Kalomenidis I. Targeting Tie-2/angiopoietin axis in experimental mesothelioma confers differential responses and raises predictive implications. Oncotarget. 2018 24;9(31):21783-21796. doi: 10.18632/oncotarget.25004.


Magkouta S, Pappas A , Moschos C, Vazakidou ME, Psarra K and Kalomenidis I. Icmt inhibition exerts anti-angiogenic and anti-hyperpermeability activities impeding malignant pleural effusion. Oncotarget; 2016 DOI: 10.18632/oncotarget.7912


Vazakidou ME, Magkouta S, Moschos C, Psallidas I, Pappas A, Psarra K, Kalomenidis I. Temsirolimus targets multiple hallmarks of cancer to impede mesothelioma growth in vivo. Respirology. 2015 Aug 5.


Skouras VS, Magkouta SF, Psallidas I, Tsilioni I, Maragozidis P, Gourgoulianis KI, Kalomenidis I.Interleukin-27 improves the ability of adenosine deaminase to rule out tuberculous pleural effusion regardless of pleural tuberculosis prevalence. Infect Dis (Lond). 2015 Jul;47(7):477-83.


Kouritas VK, Magkouta S, Zisis C, Psallidas I, Gourgoulianis KI, Kalomenidis I. Paracetamol and ibuprofen block hydrothorax absorption in mice†Eur J Cardiothorac Surg. 2014 Jun 4. pii: ezu211


Vazakidou ME, Magkouta S, Moschos C, Kalomenidis I. Mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibition does not prevent lung adenocarcinoma-induced malignant pleural effusion. Respirology. 2014 19(2):290-2.


Psallidas I, Stathopoulos GT, Maniatis NA, Magkouta S, Moschos C, Karabela SP, Kollintza A, Simoes DC, Kardara M, Vassiliou S, Papiris SA, Roussos C, Kalomenidis I. Secreted phosphoprotein-1 directly provokes vascular leakage to foster malignant pleural effusion. Oncogene. 2013 Jan 24;32(4):528-35.


Kolllintza A, Magkouta S, Psallidas I, Moschos C, Stratiki M, Esquerda A, Porcel JM, Kalomenidis I.IL-17A is involved in bacteria-related acute pleural inflammation. Respirology. 2013 Apr;18(3):488-9


Stathopoulos GT, Moschos C, Loutrari H, Kollintza A, Psallidas I, Karabela S, Magkouta S, Zhou Z, Papiris SA, Roussos C, Kalomenidis I. Zoledronic acid is effective against experimental malignant pleural effusion.Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 1;178(1):50-9.