ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 9

Τίτλος: «Η Επίδραση της Εργώδους Αναπνοής στο Αναπνευστικό Σύστημα»

Υπεύθυνος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Συνεργάτες:

 

Η εργώδης αναπνοή, με την μορφή αυξημένων αντιστάσεων, είναι συχνή κλινική κατάσταση στην Πνευμονολογία, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της παθοφυσιολογίας των αποφρακτικών νοσημάτων των αεραγωγών, όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η απόφραξη των αεραγωγών, αποτέλεσμα φλεγμονής και ιστικής αναδιαμόρφωσης (remodeling), οδηγεί σε μηχανική καταπόνηση του πνεύμονα και του διαφράγματος, λόγω της έντονης σύσπασης των αναπνευστικών μυών, για την υπερνίκηση των αυξημένων αντιστάσεων των αεραγωγών. Η μηχανική καταπόνηση (μηχανικό stress), μπορεί να αποτελέσει καθαυτού (per se) βλαπτικό ερέθισμα στον πνεύμονα, οδηγώντας σε πνευμονική φλεγμονή και βλάβη.
Στόχος της ομάδας μελέτης του αναπνευστικού συστήματος σε συνθήκες αυξημένων αντιστάσεων υπό τον αναπληρωτή καθηγητή Βασιλακόπουλο Θεόδωρο, είναι η ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων εργώδους αναπνοής και τεχνικών αξιολόγησης της λειτουργικότητας (μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων και διαπερατότητας) και της ανοσολογίας του αναπνευστικού συστήματος, για την διερεύνηση των παθογενετικών μηχανισμών των αποφρακτικών νόσων και πιθανών θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας δραστηριότητας επιβεβαιώνουν την βλαπτική επίδραση της εργώδους αναπνοής στον πνεύμονα και το διάφραγμα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη των υποκείμενων μηχανισμών.

 

Ενδεικτικές Παραπομπές
1. Kastis, G. A., D. Toumpanakis, K. Loverdos, A. Anaplioti, A. Samartzis, P. Argyriou, G. Loudos, V. Karavana, V. Tzouda, I. Datseris, D. Rontogianni, C. Roussos, S. E. Theocharis, and T. Vassilakopoulos. 2013. Dose- and time-dependent effects of lipopolysaccharide on technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid clearance, respiratory system mechanics and pulmonary inflammation. Exp.Biol.Med.(Maywood.) 238:209-222.
2. Toumpanakis, D., G. A. Kastis, P. Zacharatos, I. Sigala, T. Michailidou, M. Kouvela, C. Glynos, M. Divangahi, C. Roussos, S. E. Theocharis, and T. Vassilakopoulos. Inspiratory resistive breathing induces acute lung injury. Am.J.Respir.Crit Care Med. 2010:182:1129-1136.

3. Sigala I, Zacharatos P, Boulia S, Toumpanakis D, Michailidou T, Parthenis D, Roussos C, Papapetropoulos A, Hussain SN, Vassilakopoulos T. Nitric oxide regulates cytokine induction in the diaphragm in response to inspiratory resistive breathing. J Appl Physiol. 2012 Nov;113(10):1594-603.

4. Sigala I, Zacharatos P, Toumpanakis D, Michailidou T, Noussia O, Theocharis S, Roussos C, Papapetropoulos A, Vassilakopoulos T. MAPKs and NF-κB differentially regulate cytokine expression in the diaphragm in response to resistive breathing: the role of oxidative stress. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 May;300(5):R1152-62