ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8

Τίτλος: «Πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων που σχετίζονται με τα καπνικά προϊόντα/ Μεγαλώνω με υγεία»

Υπεύθυνη: Παρασκευή Κατσαούνου