ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2

Τίτλος: «Ομάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Βογιατζής

banner_proactive.jpg 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η ένταξη των ασθενών με πνευμονοπάθεια σε πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης αποτελεί πρωταρχικό ενδιαφέρον των ερευνητών στο ίδρυμα Θώραξ. Η άσκηση στους ασθενείς αυτούς μειώνει το αίσθημα της δύσπνοιας κατά την προσπάθεια, την κόπωση των κάτω άκρων και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης επιτηρείται από τους ερευνητές του ιδρύματος Θώραξ και διαρκεί 8-12 εβδομάδες για κάθε ασθενή. Οι ασθενείς επισκέπτονται τη Μονάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός 3 φορές την εβδομάδα για 1 ώρα την κάθε φορά και διδάσκονται από τους ερευνητές σωματικές και αναπνευστικές ασκήσεις και συμμετέχουν σε συνεδρίες σωματικής άσκησης.

 

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Η μελέτη του ανταγωνισμού των αναπνευστικών και περιφερικών αναφορικά με την επάρκεια αιματικής ροής κατά την διάρκεια της άσκησης σε αθλητές, αποτελεί σημαντική περιοχή προς διερεύνηση από τους ερευνητές του ιδρύματος Θώραξ με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τους μηχανισμούς κόπωσης των μυών. Στο ερευνητικό κέντρο Θώραξ έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια η μέθοδος της υπέρυθρης φασματομετρίας για την καταγραφή της αιματικής ροής και της οξυγόνωσης των αναπνευστικών και περιφερικών μυών κατά την διάρκεια της άσκησης σε αθλητές.

  

ΚΟΠΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Οι υψηλού επιπέδου αθλητές με ασκησιογενή αρτηριακή υποξαιμία εκδηλώνουν διαφραγματική κόπωση κατά την διάρκεια της άσκησης. Σκοπός των πειραμάτων που πραγματοποιούνται στο ίδρυμα Θώραξ από εξειδικευμένους ερευνητές, με την μέθοδο της οπτοηλεκτρονικής πληθυσμογραφίας (OEP) είναι να μελετηθεί εάν η κόπωση των αναπνευστικών μυών συμβάλει στην μείωση της αιματικής ροής των περιφερικών μυών σε αθλητές.

 

ΣΧΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Στα ενδιαφέροντα των ερευνητών στο ίδρυμα Θώραξ είναι και η αξιολόγηση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας στους ασθενείς με πνευμονοπάθειες. Μέσω της συστηματικής σωματικής άσκησης οι ασθενείς εκπαιδεύονται στο να ενισχύσουν τη φυσικής τους κατάσταση και να βελτιώσουν την καθημερινή σωματική δραστηριότητα τους.

  

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

Η εκμάθηση του ιδανικού προτύπου αναπνοής σε ασθενείς με πνευμονοπάθειες με σκοπό τη μείωση του αισθήματος της δύσπνοιας και την καλύτερη οξυγόνωση του αίματος είναι ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος από τους ερευνητές του ιδρύματος Θώραξ. Στόχος των ερευνητών είναι οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες να νιώθουν καλύτερα, να εκτελούν ευκολότερα τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να ασκούνται με ασφάλεια.

 

ARTICLES (links)

 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12166558 

 

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11882932

 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dynamic+hyperinflation+and+tolerance+to+interval+exercise+in+patients+with+advanced+COPD

 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterns+of+dynamic+hyperinflation+during+exercise+and+recovery+in+patients+with+severe+chronic+obstructive+pulmonary+disease

 

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Respiratory+kinematics+by+optoelectronic+plethysmography+during+exercise+in+men+and+women

 

6. ontariosailing.ca [PDF]

 

7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16449866

 

8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16439429

 

9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17446812

 

10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+rehabilitative+exercise+on+peripheral+muscle+TNFa%2CIL-6%2C+IGF-I+and+MyoD+expression+in+patients+with+COPD

 

11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxygen+kinetics+and+debt+during+recovery+from+expiratory+flow-limited+exercise+in+healthy+humans

 

12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+rehabilitation+on+chest+wall+volume+regulation+during+exercise+in+COPD.

 

13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anaerobic+capacity%2C+isometric+endurance%2C+and+Laser+sailing+performance

 

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17317748

 

 

15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chest+wall+volume+regulation+during+exercise+in+copd+patients+with+gold+stage+ii+to+iv

 

16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Quadriceps+Oxygenation+during+Isometric+Exercise+in+Sailing

 

17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Resistance+exercise-induced+increase+in+muscle+mass+correlates+with+p70S6+kinase+phosphorylation+in+human+subjects

 

18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18218914

 

19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339692

 

20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contribution+of+respiratory+muscle+blood+flow+to+exercise-induced+diaphragmatic+fatigue+in+trained+cyclists

 

21. benthamscience.com [PDF]

 

22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Physiological+demands+of+different+sailing+techniques+of+the+new+Olympic+windsurfing+class

 

23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18678628

 

24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+interval-load+versus+constant-load+training+on+the+BODE+index+in+COPD+patients.

 

25 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparative+analysis+of+phase+difference+estimation+methods+quantifying+asynchronies+between+compartmental+chest+wall+volume+signals

 

26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Intercostal+muscle+blood+flow+limitation+in+athletes+during+maximal+exercise

 

27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Exercise induced+skeletal+muscle+deoxygenation+in+O2-supplemented+COPD+patients

 

28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Physical+inactivity%3A+common+pathway+to+peripheral+muscle+weakness+in+chronic+respiratory+diseases%3F

 

29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+pulmonary+rehabilitation+on++muscle+remodelling+in+cachectic+patients+with+COPD

 

30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Near-infrared+spectroscopy+and+indocyanine+green+derived+blood+flow+index+for+non-invasive+measurement+of+muscle+perfusion+during+exercise

 

31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Expiratory+muscle+loading+increases+intercostal+muscle+blood+flow+during+leg+exercise+in+healthy+humans

 

32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20957074

 

33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intercostal+muscle+blood+flow+limitation+during+exercise+in+chronic+obstructive+pulmonary+disease

 

34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effects+of+helium+breathing+on+intercostal+and+quadriceps+muscle+blood+flow+during+exercise+in+copd+patients

 

35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+pulmonary+rehabilitation+on+peripheral+muscle+fiber+remodelling+in+COPD+patients+with+GOLD+stages+II+to+IV

 

36. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quadriceps+muscle+blood+flow+and+oxygen+availability+during+repetitive+bouts+of+isometric+exercise+in+simulated+sailing

 

37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737548

 

38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frontal+cerebral+cortex+blood+flow%2C+oxygen+delivery+and+oxygenation+during+normoxic+and+hypoxic+exercise+in+athletes

 

39. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-pneumologica/article.php?cod=R16Y2011N02A0111

  

40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723024

 

41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=on-+and+off+exercise+kinetics+of+cardiac+output+in+response+to+cycling+and+walking+in+copd+patients+with+gold+stages+i+to+iv

 

42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cerebral+cortex+oxygen+delivery+and+exercise+limitation+in+patients+with+COPD

 

43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+instruments+to+measure+physical+activity+may+be+questionable+due+to+a+lack+of+conceptual+frameworks%3A+a+systematic+review

 

44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+comprehensive+systematic+review+of+thedevelopment+process+of+104+patient-reported+outcomes+(PROs)+for+physical+activity+in+chronically+ill+and+elderly+people

 

45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+six+activity+monitors+in+Chronic+Obstructive+Pulmonary+Disease%3A+a+comparison+of+indirect+calorimetry

 

46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Validity+of+activity+monitors+in+health+and+chronic+disease%3A+a+systematic+review

 

47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardiopulmonary+Rehabilitation+Enhances+Heart+Rate+Recovery+in+Patients+with+COPD

 

48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22941542

 

49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heliox+increases+quadriceps+muscle+oxygen+delivery+during+exercise+in+COPD+patients+with+and+without+dynamic+hyperinflation

 

50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23256723

 

51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23365738

 

52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620491

 

53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397303

 

Editorial articles published for manuscripts authored


1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Respiratory+rehabilitation%3A+improvement+of+short-+and+long-term+outcome.+Eur+Respir+J.+2002+Jul%3B+20(1)%3A4-5

 

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18239080

 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19602629

 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921136