ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4

Τίτλος: «Μελέτη Βιοδραστικών Φυσικών Ενώσεων με Φαρμακολογικό Ενδιαφέρον σε Παθοφυσιολογικές Καταστάσεις που Συνδέονται με Αγγειογένεση και Φλεγμονή»

Υπεύθυνος: Λουτράρη Ελένη, Μοριακή Βιολόγος PhD 

Άμεσοι Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Μιχαηλίδου Μαίρη, MSc, PhD, μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ιωάννα Νάκα, προπτυχιακή φοιτήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ σε διπλωματική ερευνητική εργασία

  

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Loutrari, Η., Magkouta, S., Papapetropoulos, A. and Roussos, C. (2011) Mastic Oil Inhibits the Metastatic Phenotype of Mouse Lung Adenocarcinoma Cells. Cancers, 3, 789-801

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24212641

Theodossiou, E., Loutrari, H., Stamatis, H. Roussos C, Kolisis FN. (2011), Biocatalytic synthesis and antitumor activities of novel silybin-acylated derivatives with dicatboxylic acids. N Biotechnol. 28(4):342-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21320648

Morbidelli, L., Pyriochou, A., Filippi, S., Vassiliades, Y., Roussos, C., Loutrari, H., Giannis, A., Stössel, A., Ziche, M. and Papapetropoulos, A. (2010). The soluble guanylyl cyclase inhibitor NS-2028 reduces vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis and permeability. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol., 298(3):R824-32.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20032260

Moulos, P. Papadodima, O., Chatziioannou, A., Loutrari, H., Roussos C and Kolisis, F.N. (2009). A transcriptomic computational analysis of mastic oil-treated Lewis lung carcinomas reveals molecular mechanisms targeting tumor cell growth and survival BMC Med Genomics, 2:68.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003503

Magkouta, S., Stathopoulos, G.T., Psallidas, I., Papapetropoulos, A., Kolisis, F.N., Roussos, C. and Loutrari, H. (2009). Protective effects of mastic oil from Pistacia lentiscus variation chia against experimental growth of Lewis Lung Carcinoma. Nutrition & Cancer, 61(5): 640-648

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19838938

Theodossiou, E., Katsoura, M.H., Loutrari, H., Purchartova , K., Kren, V., Kolisis, F.N. and Stamatis, H. (2009). Enzymatic preparation of acylated derivatives of silybin in organic and ionic liquids media and evaluation of their anti-tumor proliferative activity. Biocatalysis and Biotransformations, 27: 161 – 169

http://dx.doi.org/10.1080/10242420902937777

Xanthakis, E., Magkouta, S., Loutrari, H., Stamatis, H., Roussos, C. and Kolisis, F.N. (2009). Enzymatic synthesis of perillyl alcohol derivatives and investigation of their antiproliferative activity. Biocatalysis and Biotransformation, 27: 170– 178.  

http://dx.doi.org/10.1080/10242420902811089

Xanthakis, E., Theodossiou, E., Stamatis, H., Magkouta, S., Loutrari, H., Roussos, C. and Kolisis, F.N. (2009). Biotransformations of natural compounds: Structural and functional diversity of novel derivatives. Pure and Applied Chemistry, 82:1-16

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.07.600

Stathopoulos, G.T., Moschos, C., Loutrari, H., Kollintza, A., Psallidas, I., Karabela, S., Magkouta, S., Zhou, Z., Papiris, S.A., Roussos, C. and Kalomenidis, I. (2008). Zoledronic acid is effective against experimental malignant pleural effusion. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 178:50-59

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18388351

Loutrari, Η., Magkouta, S., Pyriochou, A., Koika, V., Kolisis, F.N., Papapetropoulos, A. and Roussos, C. (2006). Mastic oil from Pistacia lentiscus var. chia inhibits growth and survival of human K562 leukemia cells and attenuates angiogenesis. Nutrition & Cancer. 55:86-93.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16965245

Mellou, F., Loutrari, H., Stamatis, H., Roussos, C. and Kolisis F.N. (2006). Enzymatic esterification of flavonoids with unsaturated fatty acids: Effect of the novel esters on Vascular Endothelial Growth Factor release from K562 cells. Process Biochemistry.41:2029-2034

http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2006.05.002

Κotanidou A., Loutrari H., Papadomichelakis E., Glynos K., Magkou C., Armaganidis A., Papapetropoulos A., Roussos C. and Orfanos S.E. (2006). Inhaled activated protein C attenuates lung injury induced by endotoxin in mice. Vascular Pharmacology, 45: 134-140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959545

Loutrari, H., Hatziapostolou, M., Skouridou, V., Papadimitriou, E., Roussos, C., Kolisis, F.N. and Papapetropoulos, A. (2004) Perillyl alcohol is an angiogenesis inhibitor. J Pharmacol Exp Ther. 311:568-75.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15210838