To 'Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ προκηρύσσει έπαθλο για τη μελέτη "των μηχανισμών που οι παροξύνσεις της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια και μετέπειτα πιθανή νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας"

 Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Οι προβλέψεις των αρχών της δεκαετίας του 2000 τόσο όσον αφορά την οφειλόμενη στη ΧΑΠ θνησιμότητα (5η θέση το 2002 και εκτίμηση για άνοδο στην 4η μέχρι το 2030) επιβεβαιώθηκαν και ξεπεράστηκαν καθόσον οι θάνατοι οφειλόμενοι στη ΧΑΠ ανήλθαν στην 4η θέση μόλις το 2004 και από το 2012 βρίσκονταν πλέον στην 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη αμέσως μετά τη στεφανιαία νόσο και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. (World Health Organization: WHO). Οι τελευταίες μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει αύξηση στην επίπτωση της νόσου στο 11,7% (8.4%-15.0%) και το 2010 υπολογίστηκε ότι 384 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως. Η άνοδος της ΧΑΠ στις 3 πρώτες αιτίες θανάτου, η αυξημένη επίπτωση, αλλά και το κλιμακούμενο οικονομικό κόστος επιβάλλουν την αντίστοιχη κλιμάκωση των προσπαθειών αντιμετώπισής της τόσο από φορείς υγείας όσο και από την επιστημονική κοινότητα

Οι παροξύνσεις αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΑΠ, γιατί σχετίζονται με:

 • Επιδείνωση των συμπτωμάτων
 • Συχνότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο
 • Χειρότερη ποιότητα ζωής των ασθενών
 • Ταχύτερη απώλεια της λειτουργίας του πνεύμονα
 • Μείωση της ικανότητας για άσκηση
 • Αυξημένο κίνδυνο για θάνατο
 • Η παρόξυνση στη ΧΑΠ είναι όπως το έμφραγμα στη στεφανιαία νόσο.

Η θνητότητα κατά τη διάρκεια νοσηλείας για παρόξυνση στο νοσοκομείο έχει υπολογιστεί στο 10%. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μισοί ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο με παρόξυνση δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι πάσχουν από ΧΑΠ.

Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης» και «η (μετ)εκπαίδευση  του αναγκαίου έμψυχου υλικού-προσωπικού»,

Προκηρύσσει βραβείο για νέους ερευνητές (έως 40 ετών όπως αποδεικνύεται από την αστυνομική ταυτότητα) για την συνολική επιστημονική συνεισφορά στην μελέτη των μηχανισμών που οι παροξύνσεις της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια και μετέπειτα πιθανή νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η συνεισφορά θα κριθεί από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο. Το ύψος του βραβείου καθορίζεται στα 30.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστότοπο του ιδρύματος .

Μέρος ή όλο το βραβείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητος του βραβευθέντος. Σε αυτή την περίπτωση τααποτέλεσμα της έρευνας θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του βραβευθέντος και των συνεργατών του και θα μπορούν να παρουσιασθούν σε επιστημονικά συνέδρια και να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά. Τα αποτελέσματα της μελέτης σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδρύματος ΘΩΡΑΞ-THORAX.

 


 

To 'Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ προκηρύσσει έπαθλο για τη μελέτη "Ο ρόλος της γκρελίνης στη σήψη"

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ 

Στόχος είναι να μελετηθεί η γκρελίνη, μια ορμόνη με αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική δράση, σε διαφορετικά στάδια της σηπτικής διαδικασίας των ασθενών, καθώς επίσης και σε ένα πειραματικό μοντέλο σήψης.

'Όσον αφορά τη μεθοδολογία, όλοι οι ασθενείς που εισέρχονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ελέγχονται σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στη μελέτη. Τα κλινικά δεδομένα των ασθενών καταγράφονται και γίνεται λήψη δειγμάτων αίματος κατά την εισαγωγή στη Μονάδα και κατά την ανάπτυξη σήψης. Στα δείγματα αυτά πραγματοποιούνται μετρήσεις των δύο διαφορετικών μορφών της γκρελίνης, της ορμόνης λεπτίνης αλλά και διαφόρων κυταροκινών, όπως ο TNF-α και οι ιντερλευκίνες. 

Στο πειραματικό μοντέλο, γίνεται ενδοπεριτοναική χορήγηση λιποπολυσακχαρίτη σε ποντικούς και απομονώνονται ιστοί και αίμα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από την έγχυση προκειμένου να μετρηθούν τα παραπάνω μόρια.   

Το χρηματικό βραβείο που συνοδεύει το έπαθλο απλώς συμβολίζει την αναγνώριση της προσπάθειας του βραβευμένου και θα συμπληρώνει την τιμητική διάκριση που θα απονεμηθεί.

  


 

Προκηρύσεται βραβείο για την προσφορά κλινικού ,ερευνητικού ,εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στον Ελληνικό πληθυσμό .

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ 

Ειδικότερα το έργο  θα πρέπει να σχετίζεται με:

 • -  την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος σε  ομάδες καπνιστών του γενικού πληθυσμού και ειδικές ομάδες καπνιστών ασθενών  με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
 • -  την έρευνα των μεθόδων διακοπής καπνίσματος και τη μελέτη της επίδρασης του καπνίσματος στη παθογένεια αναπνευστικών νοσημάτων  
 • - την εκπαίδευση λειτουργών υγείας (ιατρούς , φοιτητές , νοσηλευτές , κοινωνικούς λειτουργούς , ψυχολόγους κλπ ) για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος
 • την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το κάπνισμα, τη πρόληψη και τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και προσεγγίσεων
 • την ενημέρωση και εφαρμογή  των διεθνών  πολιτικών ελέγχου της χρήσης του καπνού και πρόληψης του καπνίσματος

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ιατρός Πνευμονολόγος και να έχει σχετική ενασχόληση και εμπειρία πλέον των 15 ετών με διεθνή συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες ασχολούμενος με τα σχετικά θέματα.

  


 

Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης»

Προκηρύσσει έπαθλο για την μελέτη του αναπνευστικού κέντρου και της αλληλεπίδρασής του με τον θώρακα.

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

Το έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο για την ηθική και υλική αμοιβή καθώς και την αναγνώριση, την επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, των επιδόσεων και των  αρετών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των οργάνων της θωρακικής περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες με αποδεδειγμένο έργο κατά την τελευταία 2ετία στο προκυρηχθέν  γνωστικό πεδίο καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα

Το χρηματικό βραβείο που συνοδεύει το έπαθλο απλώς συμβολίζει την αναγνώριση της προσπάθειας του-των βραβευόμενου/ων και θα συμπληρώνει την τιμητική διάκριση που του(ς) απονέμεται.