ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8

Τίτλος: «Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος»

Υπεύθυνη: Παρασκευή Κατσαούνου

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


 1. Vassilakopoulos T., Karatza M., Katsaounou P., Kollintza A., Zakynthinos S. and Roussos C., Antioxidants attenuate the plasma cytokine response to exercise in humans, J.A.Physiolοgy 2003 Mar;94(3):1025-32. PMID: 12571133 (ΘΩΡΑΞ).
 2. Vassilakopoulos T., Katsaounou P., Karatza M., Kollintza A., Zakynthinos S., Roussos C., Strenuous resistive breathing induces plasma monocytes: Role of antioxidants and monocytes  (Am J Respir Crit Care Med. 2002 DecV15;166(12Pt 1): 1572-8. PMID: 12406849 (ΘΩΡΑΞ).
 3. Vassilakopoulos T., Mastora Z., Katsaounou P., Doukas G., Klimopoulos S., Roussos C., Contribution of pain to inspiratory musle dysfunction after upper abdominal surgery. A randomized controlled trial, Am J Respir Crit Care Med 2000 Αpr;161:1372-5. PMID: 10764336 (ΘΩΡΑΞ).
 4.    Vassilakopoulos T., Troupis T., Zacharatos P., Sotiropoulou C., Katsaounou P., Parthenis D., Troupis G.,Kittas Ch., Papiris S., Zakynthinos S., Georgoulis V., Roussos C., Diagnostic and prognostic significance of squamous cell lung carcinoma antigen in non small lung cancer, Lung cancer 2001 May;32(2):137-4. PMID: 11325484
 5. Zakynthinos S, Katsaounou P, Karatza MH, Roussos C, Vassilakopoulos T. Antioxidants increase the ventilatory response to hyperoxic hypercapnia. Am J  Respir Crit Care Med. 2007 Jan 1;175(1):62-8. PMID: 16959916 (ΘΩΡΑΞ).
 6. Chroneou A, Katsaounou P, Gangadi M, Pampukos S, Kougianos K, Zias N, Politis G. An unusual cause of dyspnea in a patient with relapsing breast cancer. Lung. 2006 Jul-Aug;184(4):245-8. PMID: 17006752
 7.     Toumpanakis D, Karatza MH, Katsaounou P, Roussos C, Zakynthinos S, Papapetropoulos A, Vassilakopoulos T. Antioxidant supplementation alters cytokine production from monocytes. J Interferon Cytokine Res. 2009 Nov;29(11):741-8. doi: 10.1089/jir.2008.0114. PMID:19642904  (ΘΩΡΑΞ).
 8. Tsimogianni A., Stratiki M., Stratakos G, Zakynthinos S, Katsaounou P.  Pulmonary fibrosis predating microscopic polyangiitis by seven years. Respiratory Medicine CME 3 (2010) 207–210.   
 9.  Asimakos A. and Katsaounou P. Coronary Artery Disease, Nicotine Addiction, and Depression: The Tragic Triad. Hospital Chronicles 2010, Supplement : 92-97. (ΘΩΡΑΞ).
 10. Katsaounou P., Asimakos A., Barnes P.J. Non invasive assesment of severe asthma. 2011. Pneumon, 24(4), pp 430-444
 11. Rovina N., Erifaki M., Katsaounou P., Lyxi G., Koutsoukou A, Koulouris N., Alchanatis M. Hospitalized patients with pandemic Influenza A (H1N1)2009 ina Respiratory Infections’ Unit: Clinical factors correlating with Intensive Care Unit (ICU) admission. Respiratory Care. Accepted.