ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 7

Τίτλος: «Η Επίδραση της Εργώδους Αναπνοής στο Αναπνευστικό Σύστημα»

Υπεύθυνος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

  

Ενδεικτικές Παραπομπές


1. Kastis, G. A., D. Toumpanakis, K. Loverdos, A. Anaplioti, A. Samartzis, P. Argyriou, G. Loudos, V. Karavana, V. Tzouda, I. Datseris, D. Rontogianni, C. Roussos, S. E. Theocharis, and T. Vassilakopoulos. 2013. Dose- and time-dependent effects of lipopolysaccharide on technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid clearance, respiratory system mechanics and pulmonary inflammation. Exp.Biol.Med.(Maywood.) 238:209-222.
2. Toumpanakis, D., G. A. Kastis, P. Zacharatos, I. Sigala, T. Michailidou, M. Kouvela, C. Glynos, M. Divangahi, C. Roussos, S. E. Theocharis, and T. Vassilakopoulos. Inspiratory resistive breathing induces acute lung injury. Am.J.Respir.Crit Care Med. 2010:182:1129-1136.

3. Sigala I, Zacharatos P, Boulia S, Toumpanakis D, Michailidou T, Parthenis D, Roussos C, Papapetropoulos A, Hussain SN, Vassilakopoulos T. Nitric oxide regulates cytokine induction in the diaphragm in response to inspiratory resistive breathing. J Appl Physiol. 2012 Nov;113(10):1594-603.

4. Sigala I, Zacharatos P, Toumpanakis D, Michailidou T, Noussia O, Theocharis S, Roussos C, Papapetropoulos A, Vassilakopoulos T. MAPKs and NF-κB differentially regulate cytokine expression in the diaphragm in response to resistive breathing: the role of oxidative stress. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 May;300(5):R1152-62