ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 6

Τίτλος: «Μελέτη Νοσημάτων του Υπεζωκότα»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλομενίδης

 

Σημαντικότερες Πρωτότυπες Εργασίες

1. Kalomenidis Ι, Kollintza Α, Sigala Ι, Papapetropoulos Α, Papiris S, Light RW, Roussos C. Pleural fluid Angiopoietin-2 levels are elevated in exudative pleural effusions. Chest 2006; 129:259-66

Link Εργασίας

 

2. Stathopoulos GT, Kollintza A, Moschos C, Psallidas I, Sherrill TP, Pitsinos EN, Vassiliou S, Karatza M, Papiris SA, Graf D, Orphanidou D, Light RW, Roussos C, Blackwell TS, Kalomenidis I. Tumor Necrosis Factor-{alpha} Promotes Malignant Pleural Effusion. Cancer Res. 2007;67:9825-34

Link Εργασίας

 

3. Kalomenidis I, Moschos C, Kollintza A, Sigala I, Stathopoulos GT, Papiris SA, Light RW, Roussos C. Pneumothorax-associated pleural eosinophilia is TNF-α-dependent and attenuated by steroids. Respirology 2008; 13: 73-78

Link Εργασίας

 

4. Stathopoulos GT, Moschos C, Loutrari H, Kollintza A, Psallidas I, Karabela S, Magkouta S, Zhou Z, Papiris SA, Roussos C, Kalomenidis I. Zoledronic Acid is Effective Against Experimental Malignant Pleural Effusion. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178:50-59  

Link Εργασίας

 

5. Stathopoulos GT, Psallidas I, Moustaki A, Moschos C, Kollintza A, Karabela S, Porfyridis I, Vassiliou S, Karatza M, Zhou Z, Joo M, Blackwell TS, Roussos C, Graf D, Kalomenidis I. A Central Role for Tumor-derived Monocyte Chemoattractant Protein-1 inMalignant Pleural Effusion. J Natl Cancer Inst. 2008; 100: 1464-76

Link Εργασίας

 

6. Moschos C, Psallidas I, Kollintza A, Karabela S, Papapetropoulos A, Papiris S, Light RW, Roussos C, Stathopoulos GT, Kalomenidis I. The angiopoietin/tie2 axis mediates malignant pleural effusion formation. Neoplasia. 2009;11:298-304.

Link Εργασίας

 

7. Moschos C, Porfiridis I, Psallidas I, Kollintza A, Stathopoulos GT, Papiris SA, Roussos C, Kalomenidis I. Osteopontin is upregulated in malignant and inflammatory pleural effusions. Respirology. 2009;14:716-22.

Link Εργασίας

 

8. Psallidas I, Karabela SP, Moschos C, Sherrill TP, Kollintza A, Magkouta S, Theodoropoulou P, Roussos C, Blackwell TS, Kalomenidis I, Stathopoulos GT. Specific effects of bortezomib against experimental malignant pleural effusion: a preclinical study. Mol Cancer. 2010;9:56.

Link Εργασίας

8. Ζarogiannis S, Psallidas I, Hatzoglou C, Gourgoulianis KI, Kalomenidis I. Dexamethasone acutely accelerates pleural fluid absorption in mice hydrothoraces. J Physiol Sci. 2010;60: 299-302

Link Εργασίας

 

9. Stathopoulos GT, Sherrill TP, Karabela SP, Goleniewska K, Kalomenidis I, Roussos C, Fingleton B, Yull FE, Peebles Jr RS, Blackwell TS. Host-derived Interleukin-5 Promotes Adenocarcinoma-induced Malignant Pleural Effusion. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 182:1273

Link Εργασίας

 

10. Moschos C, Psallidas I, Cottin T, Kollintza A, Papiris S, Roussos C, Stathopoulos GT, Giannis A, KalomenidisI.A sulindac analogue is effective against malignant pleural effusion in mice. Lung Cancer 2011;73:171-5

Link Εργασίας

 

11. Psallidas I, Stathopoulos GT, Maniatis NA, Magkouta S, Moschos C, Karabela SP, Kollintza A, Simoes DC, Kardara M, Vassiliou S, Papiris SA, Roussos C, Kalomenidis I. Secreted phosphoprotein-1 directly provokes vascular leakage to foster malignant pleural effusion. Oncogene 2013;32:528-35

Link Εργασίας

 

12. Kollintza A, Magkouta S, Psallidas I, Moschos C, Stratiki M, Esquerda A, Porcel JM, Kalomenidis I. Interleukin-17A is involved in bacteria-related acute pleural inflammation.Respirology 2013;18:488-94

Link Εργασίας