Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης»

Προκηρύσσει τα κάτωθι έπαθλα (που συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία) για την ηθική και υλική αμοιβή καθώς και την αναγνώριση, την επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, των επιδόσεων και των  αρετών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των οργάνων της θωρακικής περιοχής.

  1. Έπαθλο για την μελέτη μηχανισμών μείωσης της βλάβης, εξ’ενεργοποίησης του συμπληρώματος, του ενδοθηλίου

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες με αποδεδειγμένο έργο κατά την τελευταία 5ετία στα προκυρηχθέντα  γνωστικά πεδία καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα

Τα χρηματικά βραβεία που συνοδεύουν τα έπαθλα απλώς συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και θα συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται.