Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης»

Προκηρύσσει τα κάτωθι έπαθλα (που συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία) για την ηθική και υλική αμοιβή καθώς και την αναγνώριση, την επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, των επιδόσεων και των  αρετών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των οργάνων της θωρακικής περιοχής.

  1. Έπαθλο για την μελέτη μηχανισμών μείωσης της βλάβης, εξ’ενεργοποίησης του συμπληρώματος, του ενδοθηλίου

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες με αποδεδειγμένο έργο κατά την τελευταία 5ετία στα προκυρηχθέντα  γνωστικά πεδία καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα

Τα χρηματικά βραβεία που συνοδεύουν τα έπαθλα απλώς συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και θα συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 


"Ζητείται Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, διατριβή σχετική με το κάπνισμα, τουλάχιστον 5ετή προυπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

  Ζητείται Διαχειριστής Κλινικών Μελετών, για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 

        5ετή προϋπηρεσία σε διαχείριση κλινικών μελετών ως Study Coordinator

        τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος

        Άριστη γνώση των ΙICH / GCP οδηγιών

        Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

        Οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των αναμενόμενων προδιαγραμμάτων, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

        Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com και στην γραμματέα του Ιδρύματος pechatz@med.uoa.gr