Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


"Ζητείται Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, διατριβή σχετική με το κάπνισμα, τουλάχιστον 5ετή προυπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

  Ζητείται Διαχειριστής Κλινικών Μελετών, για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 

        5ετή προϋπηρεσία σε διαχείριση κλινικών μελετών ως Study Coordinator

        τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος

        Άριστη γνώση των ΙICH / GCP οδηγιών

        Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

        Οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των αναμενόμενων προδιαγραμμάτων, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

        Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com και στην γραμματέα του Ιδρύματος pechatz@med.uoa.gr